Producenci
Reklamacje i zwroty

Zwroty i reklamacje

Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy:

 

Każdemu klientowi, bedącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego fajnepodlogi.pl przysługuje- na podstawie przepisów prawa- prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru(usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: P.U.H. LIDER KRZYSZTOF BRZYTWA 41-703 RUDA ŚLĄSKA ul. KAROLA GODULI 32.

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie na adres podany powyżej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres firmy wraz z wydrukowanym i wypełnionym formularzem zwrotu oraz fakturą VAT lub paragonem, niniejszy punkt nie jest warunkiem dokonania zwrotu. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: P.U.H. LIDER KRZYSZTOF BRZYTWA 41-703 RUDA ŚLĄSKA ul. KAROLA GODULI 32

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez PUH LIDER KRZYSZTOF BRZYTWA świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 

 

 

 

Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na konto bankowe, z którego Sprzedający otrzymał wpłatę lub konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

 

Reklamacje

Sprzedajacy ponosi względem Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem nie zawiadomi Sprzedajacego o tym fakcie.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru na adres Sprzedającego realizującego zamówienie z dołączonym wydrukowanym, ręcznie wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji wraz z fakturą VAT lub paragonem, niniejszy punkt nie jest warunkiem przyjecia reklamacji. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki. Adres wysyłki: PUH LIDER KRZYSZTOF BRZYTWA 41-703 RUDA ŚLĄSKA ul.KAROLA GODULI 32

W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru( w przypadku szkody całkowitej, gdy calość towaru jest uszkodzona) lub przyjąć warunkowo po wykonaniu dokumentacji fotograficznej( kiedy uszkodzenie jest częściowe).

Sklep rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego. Przekroczenie powyższego terminu przez Sprzedającego w uzasadnionych przypadkach, gdy reklamację złożył Klient będący przedsiębiorcą, który dokonał zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznym uznaniem takiej reklamacji za uzasadnioną.

Reklamacje towarów z wyprzedaży

Towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru.

Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl